geografia


doprowadziły mniej federalnych pieniędzy do wiejskiej Ameryki . Obecność zamożnych osób dojeżdżających do pracy lub mobilnych emerytów w małym stopniu lub nigdy nie zwiększa popytu na nasze obiekty, ponieważ usługi można uzyskać gdzie indziej; ale gdy emeryci starzeją się i stoją się mniej mobilni, pojawiają się nowe żądania usług socjalnych i medycznych. Są one bogate w dostawie, ponieważ w gospodarce stosunkowo rozproszonej ludności wiejskiej występuje niewiele korzyści skali. Na skutek wzrostu cen domów po przybyciu nowych, młode lokalne pary mogą musieć opuścić swoją ojczyznę, a nie można ich mieć, aby zwiększyć popyt na usługi.

Deprywacja na

terenach wiejskich Obszary wiejskie w krajach uprzemysłowionych rzeczywiście stanowią areny nierównych szans . Pod pocieszającymi statystykami, które wskazują na

reopulację, istnieją głębokie napięcia między tymi z niewielkimi zasobami .


Copyright © 2018 Najlepsze.wyryki.pl